"Elokuvan järjestämisestä RSFSR: ssä"

Päätöslauselma SNK RSFSR "Elokuvan järjestämisestä RSFSR: ssä"

13. kesäkuuta 1924

RSFSR: n kansankomissaarien neuvosto, kuultuaan elokuvateollisuutta koskevan komission kertomuksen, joka hyväksyttiin Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston 4. syyskuuta 1923 antamalla asetuksella, päättää:

1. Jotta voidaan vahvistaa sekä elokuvaorganisaatioita, tuotanto-, valssaus- ja tuontioperaatioita koko federaation alueella, tunnustaa tarve perustaa osakeyhtiö tuotannolle ja vuokraamiselle RSFSR-elokuvassa.

2. velvoittaa kaikki RSFSR: n valtion keskus- ja paikallisviranomaiset, joissa on elokuvien tuotanto- ja vuokrausyrityksiä, tallettamaan näiden yritysten kaikki pääomat ja omaisuudet maksuna osakkeista vakiintuneelle osakeyhtiölle koko yrityksen siirtämisen yhteydessä.

3. Antaa perustettuun osakeyhtiöön, samoin perustein kuin valtion elokuvajärjestöt, sisällyttää Proletkino-osakeyhtiö kansainvälisten työtukien keskuskomitean osallistujiin.

4. Muodosta organisaatiotoimisto, jonka puheenjohtajana toimii toveri Krasin ja vol. Lunacharsky, Jakovleva, Mantsev, Syrtsov, Tumanov, Moskovan ja Leningradin Neuvostoliiton edustajat sekä Keski-valtion valokuvausyritys (Goskino) kaikista vakiintuneista toimista, jotka koskevat perustetun osakkuusyhtiön organisaatiota, mukaan lukien osakkuusyhtiön perussäännön kehittäminen ja hyväksyminen, sekä osakkeiden jakamisesta.

5. Neuvostoliiton kansankomissaarien 13. toukokuuta 1924 valssatun metallimonopolin osalta antaman päätöslauselman mukaan RSFSR: n sisäisen valssatun teräksen monopolin täytäntöönpano RSFSR: n koulutusvaliokunnalle. Velvoittaa koulutuksen kansankomissariaatiota osakkuusyhtiön järjestämisestä, jotta hän voisi tehdä sopimuksen elokuvan vuokraamisesta

6. Elokuvateollisuuden ideologinen johto olisi keskitettävä RSFSR: n opetuksen kansankomissiolle, mikä viittaa lähimpään itsenäisten tasavallan koulutusvaliokuntien kokouksiin määrittelemään jokaisen tasavallan ideologisen johtamisen muodot sekä ideologisen johtajuuden yhdistymisen muodot koko federaatiossa.

7. Kumoamalla kansanedustajien neuvoston päätöksen siirtämisestä Leningradiin valtion elokuvakorkeakoulusta on tarpeen jättää se Moskovaan.

RSFSR: n kansankomissaarien neuvoston puheenjohtaja (A.I. Rykov)

RSFSR: n kansankomissaarien neuvoston johtaja (N. Gorbunov)

Lähde: Historiallisten asiakirjojen elektroninen kirjasto

Kuva mainokselle pääsivulla ja lyijyllä: IA Regnum

Loading...

Suosittu Luokat