Krimin ASSR: n perustamista koskeva asetus

KAIKKI-VENÄJÄN KESKUSVALIOKUNNAN JA KANSALAISEN JÄSENVALTIOIDEN NEUVOSTON PÄÄTÖS
AUTONOOMISESTA KYSYMYKSIÄ SOSIAALISESTI TASAVALTA
All-Russian Central Executive Committee ja kansankomissaarien neuvosto päättävät:
1. Muodosta itsenäinen Krimin sosialistinen Neuvostoliitto osana RSFSR: ää Krimin niemimaan rajoissa nykyisiltä alueilta: Dzhankoysky, Evpatoria, Kerch, Sevastopol, Feodosia ja Jalta.
Huom. Krimin pohjoisrajoihin liittyvien kysymysten ratkaisemiseksi muodostakaa komissio, joka koostuu RSFSR: n sisäasiainvaliokunnan edustajista, Ukrainan sosialistisesta Neuvostoliitosta, Krimin sosialistisesta Neuvostoliitosta ja Kansakuntien kansankomissiosta, jonka päätös on hyväksytty All-Russian Central Executive Committee.
2. Autonomisen Krimin sosialistisen Neuvostoliiton valtiovallan laitos muodostetaan paikallisten neuvostojen, Keski-toimeenpanevan komitean ja Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissioiden neuvoston perustuslain mukaisesti.
3. Jotta voidaan hallita autonomisen Krimin sosialistisen Neuvostoliiton asioita, kansankomissioita perustetaan:
1) Sisustus,
2) Oikeus,
3) Valaistuminen
4) Terveys,
5) sosiaaliturva,
6) Maatalous
7) Ruoka,
8) Rahoitus,
9) työ,
10) Kansantalouden neuvosto,
11) Työntekijöiden ja talonpoikien tarkastus,
12) Julkisen viestinnän ja julkisten palveluiden hallinto ja tilastot.
4.
a) Krimmin sosialistisen Neuvostoliiton sotilaallisten asioiden hallinnoimiseksi Krimin sotilaskomissiaria perustetaan lähimmälle sotilasalueelle kuuluvan Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston alaisuuteen.
Huom. Merivoimien hallinto kuuluu RSFSR: n keskushallintojen toimivaltaan.
b) Kriisin sosialistisen Neuvostoliiton tasavallan perustaa Kriisin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvosto, Krimmin hätäkomissio, joka on suoraan all-Russian Emergency Commissionin alaisuudessa, ja sen hallituksen muodostavat Krimin kansankomissaarien neuvosto, ja sen on hyväksynyt All-Russian Extreme Commission.
c) Ulkoasiainministeriö ja ulkomaankauppa ovat edelleen RSFSR: n kansankomissioiden alaisuudessa, jotka luovat vastaavat edustustot Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvostolle.
d) Krimin sosialistisen Neuvostoliiton tietoliikennepolkujen hallinta on täysin RSFSR: n liikenteen kansanvaltuutetun alaisuudessa, ja Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissiotieteen toimisto perustetaan eteläisen Pathwaysin piirin johdolla kriisinhallintatien hallitsemiseksi. Kriisin sosialistisen autonomisen Neuvostoliiton etujen mukaiset tiedonannot yleisellä alueella sekä käyttää niitä poluille VSFNT Communications.
e) Krimin keskuspaikkojen hallinto on edelleen suoraan RSFSR: n kansanterveyskomissiolle ja Ts U. K: n kollegium on perustettu RSFSR: n kansanvaltuuskunnan ja Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston sopimuksella.
Huom. Nachmorved, hallituksen puheenjohtaja Ts. U. K., ulkoasiainministeriön kansankomissiota, ulkomaankaupan kansankomissiota, RSFSR: n viestintäosaston komissaaria, kunnan talouden johtaja ja tilastotoimiston puheenjohtaja ovat neuvoa-antava äänestys Krimmen kansankomissioiden neuvostossa.
5. Kaikki RSFSR: n yhdistyneiden kansankomissioiden instituutiot ja yksittäiset edustajat, jotka sijaitsevat Krimin alueella ja joita ei ole tässä asetuksessa määrätty autonomisesta Krimin Neuvostoliiton sosialistisesta tasavallasta, toimivat RSFSR: n asiaankuuluvien kansanvaltuuskuntien ohjeiden kanssa, jotka ovat yhteydessä Krimin kansankomissaarien neuvostoon.
6. Rahoitus- ja talouspolitiikan yhtenäisyyden säilyttämiseksi koko RSFSR: ssä kaikki RSFSR: n kansankomissioiden elintarvikkeet, talous, kansantalouden, työvoima, viestintä, kansanviestintä, työntekijöiden ja talonpoikien tarkastus ja keskusvirasto ovat pakollisia. Krimin sosialistisen Neuvostoliiton kansantasavallan komissaareille.
Huom. Edellä mainittujen komissaarien ja hallintojen kansanedustajat nimittävät Krimin neuvoston kansanedustajien neuvosto ja hyväksyvät RSFSR: n asianomaiset kansankomissaarit, sama menettely on vahvistettu myös Krimmin hätävaliokunnan puheenjohtajalle.
7. Krimmin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissiot: sisäasiat, oikeus-, koulutus-, terveys-, sosiaaliturva-, maatalous- ja yleishyödyllisten palvelujen hallinta ovat itsenäisiä toimissaan ja ovat suoraan vastuussa Krimin keskuskomitealle, Krimin neuvoston kansanedustajien neuvostolle ja koko Venäjän keskushallintokomitealle.
8. Jotta voitaisiin koordinoida ja yhdistää Krimin sosialistisen Neuvostoliiton talouselinten toiminta Krimmin sosialistisen Neuvostoliiton kansankomissaarien neuvoston alaisuudessa, Krimin talouskokous on perustettu 30. kesäkuuta 1921 koko Venäjän keskuspankin toimeenpanevan komitean päätöksen mukaisesti.
9. Autonominen Krimin sosialistisen Neuvostoliiton tasavallalle annetaan kaikki taloudelliset ja tekniset resurssit RSFSR: n yleisrahastoista.
Huom. Kun jaetaan paikallisesti tuotettuja tuotteita, Krimin sosialistisen Neuvostoliiton vaatimukset ja tarpeet täyttyvät ennen kaikkea.
10. Ennen kuin Krimmin kokoontuva Neuvostoliiton kongressi ja Krimin keskuskomitean ja kansankomissaarien neuvosto valitaan, Krimin alueen hallitsee Krimin vallankumouksellinen komitea.
All-Russian Central Executive -komitean puheenjohtaja
M. Kalinin.
Kansakomissaarien neuvoston puheenjohtaja
V. Ulyanov (Lenin).
All-Russian Central Executive -komitean sihteeri
A. Yenukidze.
Moskova, Kreml. 18. lokakuuta 1921

lähteet
  1. Kuvan johtaminen ja ilmoitus: wikipedia.org

Katso video: #29 ПРОГУЛКА ПО ГЕНГОРКЕ: РЫНОК, ПАРК, ТРАССА. ГЕНИЧЕСКАЯ ГОРКА ОТДЫХ 2017. АЗОВСКОЕ МОРЕ ИЮЛЬ (Tammikuu 2020).

Loading...

Suosittu Luokat